Skip novosti

Novosti

Picture of Duda Vujičić
Akreditovani seminari za šk. 2017/18. i 2018/19. god.
by Duda Vujičić - Monday, 17 July 2017, 10:34 PM
 

Akreditovani seminari za šk. 2017/18. i 2018/19. god.

Nalaze se u Katalogu programa obuke za 2017/2018. i 2018/2019. godinu

Zavoda za školstvo Crne Gore

31. Nastava stranih jezika kroz stripove, digitalne priče i virtuelna okruženja

44. Animacije i simulacije u nastavi prirodnih nauka 

68....

Read the rest of this topic
(189 words)
 

Skip course categories
Skip available courses

Available courses

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"
NAZIV PROGRAMA Izrada kvizova i asocijacija u Power Point programu
Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com; Broj telefona: 069-659-497

Opšti cilj  programa: Upoznati nastavnike sa načinima izrade raznih vrsta kvizova i asocijacija u Power Point programu

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana-16 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online platforme je 4 sedmice (16 sati)

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona: 069 659 497

Opšti cilj  programa: unapređivanje procesa učenja i osavremenjavanje nastavnog procesa uz pomoć  umnih (mentalnih ili kognitivnih) mapa.

Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama; posjedovanje elementarnih ICT znanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana,  onlajn  četiri nedelje (16 sati).

Autori: Dušanka Vujičić  i Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona:  069 659 497

CILJEVI PROGRAMA:
OSPOSOBLJAVANJE POLAZNIKA ZA KREIRANJE MULTIMEDIJALNIH PREZENTACIJA U RAZLIČITIM PROGRAMIMA.
PODSTICANJE ZAJEDNIČKOG KREATIVNOG STVARANJA NASTAVNIKA I UČENIKA.
VIZUALIZACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA.

Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana,   onlajn  četiri nedelje (16 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA: OneNote bilježnica za dnevne pripreme, planove i materijale nastavnika
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Osposobljavanje nastavnika za izradu dnevnih priprema, nastavnih planova i sortiranje nastavnih materijala u OneNote programu

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA: Nastavnički web sajt-pomoćnik u nastavi
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Osposobljavanje  nastavnika za izradu obrazovnog web sajta na platformi Wordpress

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 4 sedmice (16 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
Nastava stranih jezika kroz stripove, digitalne priče i virtuelna okruženja
Autori: Damir Drašković, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Damir Drašković
E-mail: damir.draskovic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 068613881 

Opšti cilj  programa: Upoznati i osposobiti nastavnike za unaprijeđivanje nastave i poboljšanje motivacije učenika kroz integraciju stripova, i digitalnih priča u nastavnom procesu i prokazati mogućnosti virtuelnih okruženja

Ciljna grupa: Nastavnici stranih jezika osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
Autori: Dijana Milošević; Dojčilo Kalović;
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me

Opšti cilj  programa: Sticanje vještina korišćenja novih tehnika animacija i simulacija u nastavi prirodnih nauka

Ciljna grupa: Nastavnici prirodnih nauka osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA Učionica u oblaku uz Google Apps aplikacije
Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona: 069-659-497

Opšti cilj  programa: Upoznavanje nastavnika sa besplatnim aplikacijama G-mail naloga namijenjenih za rad u učionici i predstravljanje načina integrisanja aplikacija u okviru nastavnog procesa

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan-8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online platforme je 2 sedmice (8 sati)

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona:  069 659 497

Opšti cilj  programa: osposobljavanje polaznika za korišćenje mogućnosti savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u okviru unaprijeđivanja nastave kroz kreiranje interaktivnih sadržaja i integrisanje edukativnih vježbi i kvizova u nastavni proces.

Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana,   onlajn  četiri nedjelje (16 sati).

Seminar je akreditovan u Katalogu za 2017/19. godine pod rednim brojem 83.

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA Bajkovita nastava kroz slikovite prikaze i animirane priče
Autori: Dijana Milošević, Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: +38269345651

Opšti cilj  programa: Poboljšati kreativnost i osposobiti nastavnike za realizaciju aktivnije i maštovitije nastave kroz izradu i integraciju slikovitih i animiranih nastavnih sadržaja

Ciljna grupa: Nastavnici osnovne škole i predškolskog vaspitanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online Moodle platforme je 4 sedmice (16 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Osposobljavanje polaznika za kreiranje mutimedijalnih nastavnih materijala.
Osavremenjavanje nastave putem uvođenja multimedijalnih tehnologija i osposobljavanje za odabir multimedijalnih elemenata i alata u zavisnosti od planiranih ciljeva.

Planirani termini u toku školske 2015/2016. godine su:

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA: Projektna nastava kroz interaktivne panoe i posterske prezentacije
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Upoznavanje sa načinom sprovođenja projektne nastave putem zajedničkih istraživačkih radova učenika na interaktivnim panoima i kreativnim izradama plakata i postera, usklađenih sa pedagoškim odrednicama i nastavnim ciljevima

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).


Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA Geometrijske konstrukcije, matematičke igre i 3D prikazi u GeoGebri
Autori: Dijana Milošević, Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: +38269345651

Opšti cilj  programa: Upoznavanje nastavnika sa mogućnostima rada u programu GeoGebra i osposobljavanje nastavnika za samostalnu izradu nastavnih materijala programom GeoGebra

Ciljna grupa: Nastavnici razredne nastave i nastavnici matematike osnovnih i srednjih škola/ posjedovanje elementarnih ICT znanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online Moodle platforme je 4 sedmice - 16 sati.

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
Edmodo - obrazovna društena mreža kao platforma za saradničko učenje
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Upoznavanje sa mogućnostima društveno edukativne platforme za saradničko učenje i komunikaciju i integrisanje programskih opcija u nastavi

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online Moodle platforme je 2 sedmice (8 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Autori: Dušanka Vujičić i Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona: 069 659 497

Opšti cilj  programa: profesionalno osnaživanje nastavnika za primjenu novih metoda rada i tehnika komunikacije u online okruženju uz primjenu ICT-a

Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici i stručni saradnici u osnovim i srednjim školama; posjedovanje elementarnih ICT znanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana, onlajn  četiri nedelje (16 sati).  

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević, Sava Kovačević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona: 069 659 497

Opšti cilj  programa: unapređenje komunikacije i interakcije između nastavnika i učenika, a samim tim i nastavnog procesa, pomoću softverske platforme Moodle; implementacija hibridnog učenja u nastavni proces, kao podrška klasičnom obliku nastave.

Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici i stručni saradnici u osnovim i srednjim školama; posjedovanje elementarnih ICT znanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana, onlajn  četiri nedjelje (16 sati).  

 

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA: Office 365 resursi za obrazovanje
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Upoznati i obučiti nastavnike za  korišćenje usluga Office 365 paketa: e – pošta, online zajednice, skladištenje i međusobno dijeljenje dokumenata, zajednički rad i stvaranje interaktivnih materijala za nastavu

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).

Konferencijksa soba

Obavezna dokumentacija učesnika seminara