Skip novosti

Novosti

Picture of Duda Vujičić
Akreditovani seminari za šk. 2017/18. i 2018/19. god.
by Duda Vujičić - Monday, 17 July 2017, 10:34 PM
 

Akreditovani seminari za šk. 2017/18. i 2018/19. god.

Nalaze se u Katalogu programa obuke za 2017/2018. i 2018/2019. godinu

Zavoda za školstvo Crne Gore

31. Nastava stranih jezika kroz stripove, digitalne priče i virtuelna okruženja

44. Animacije i simulacije u nastavi prirodnih nauka 

68....

Read the rest of this topic
(189 words)
 

Skip course categories
Skip available courses

Available courses

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"
NAZIV PROGRAMA Izrada kvizova i asocijacija u Power Point programu
Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com; Broj telefona: 069-659-497

Opšti cilj  programa: Upoznati nastavnike sa načinima izrade raznih vrsta kvizova i asocijacija u Power Point programu

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana-16 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online platforme je 4 sedmice (16 sati)

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona: 069 659 497

Opšti cilj  programa: unapređivanje procesa učenja i osavremenjavanje nastavnog procesa uz pomoć  umnih (mentalnih ili kognitivnih) mapa.

Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama; posjedovanje elementarnih ICT znanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana,  onlajn  četiri nedelje (16 sati).

Autori: Dušanka Vujičić  i Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona:  069 659 497

CILJEVI PROGRAMA:
OSPOSOBLJAVANJE POLAZNIKA ZA KREIRANJE MULTIMEDIJALNIH PREZENTACIJA U RAZLIČITIM PROGRAMIMA.
PODSTICANJE ZAJEDNIČKOG KREATIVNOG STVARANJA NASTAVNIKA I UČENIKA.
VIZUALIZACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA.

Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana,   onlajn  četiri nedelje (16 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA: OneNote bilježnica za dnevne pripreme, planove i materijale nastavnika
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Osposobljavanje nastavnika za izradu dnevnih priprema, nastavnih planova i sortiranje nastavnih materijala u OneNote programu

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA: Nastavnički web sajt-pomoćnik u nastavi
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Osposobljavanje  nastavnika za izradu obrazovnog web sajta na platformi Wordpress

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 4 sedmice (16 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
Nastava stranih jezika kroz stripove, digitalne priče i virtuelna okruženja
Autori: Damir Drašković, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Damir Drašković
E-mail: damir.draskovic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 068613881 

Opšti cilj  programa: Upoznati i osposobiti nastavnike za unaprijeđivanje nastave i poboljšanje motivacije učenika kroz integraciju stripova, i digitalnih priča u nastavnom procesu i prokazati mogućnosti virtuelnih okruženja

Ciljna grupa: Nastavnici stranih jezika osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
Autori: Dijana Milošević; Dojčilo Kalović;
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me

Opšti cilj  programa: Sticanje vještina korišćenja novih tehnika animacija i simulacija u nastavi prirodnih nauka

Ciljna grupa: Nastavnici prirodnih nauka osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA Učionica u oblaku uz Google Apps aplikacije
Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona: 069-659-497

Opšti cilj  programa: Upoznavanje nastavnika sa besplatnim aplikacijama G-mail naloga namijenjenih za rad u učionici i predstravljanje načina integrisanja aplikacija u okviru nastavnog procesa

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan-8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online platforme je 2 sedmice (8 sati)

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona:  069 659 497

Opšti cilj  programa: osposobljavanje polaznika za korišćenje mogućnosti savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u okviru unaprijeđivanja nastave kroz kreiranje interaktivnih sadržaja i integrisanje edukativnih vježbi i kvizova u nastavni proces.

Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana,   onlajn  četiri nedjelje (16 sati).

Seminar je akreditovan u Katalogu za 2017/19. godine pod rednim brojem 83.

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA Bajkovita nastava kroz slikovite prikaze i animirane priče
Autori: Dijana Milošević, Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: +38269345651

Opšti cilj  programa: Poboljšati kreativnost i osposobiti nastavnike za realizaciju aktivnije i maštovitije nastave kroz izradu i integraciju slikovitih i animiranih nastavnih sadržaja

Ciljna grupa: Nastavnici osnovne škole i predškolskog vaspitanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online Moodle platforme je 4 sedmice (16 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Osposobljavanje polaznika za kreiranje mutimedijalnih nastavnih materijala.
Osavremenjavanje nastave putem uvođenja multimedijalnih tehnologija i osposobljavanje za odabir multimedijalnih elemenata i alata u zavisnosti od planiranih ciljeva.

Planirani termini u toku školske 2015/2016. godine su:

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA: Projektna nastava kroz interaktivne panoe i posterske prezentacije
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Upoznavanje sa načinom sprovođenja projektne nastave putem zajedničkih istraživačkih radova učenika na interaktivnim panoima i kreativnim izradama plakata i postera, usklađenih sa pedagoškim odrednicama i nastavnim ciljevima

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).


Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA Geometrijske konstrukcije, matematičke igre i 3D prikazi u GeoGebri
Autori: Dijana Milošević, Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: +38269345651

Opšti cilj  programa: Upoznavanje nastavnika sa mogućnostima rada u programu GeoGebra i osposobljavanje nastavnika za samostalnu izradu nastavnih materijala programom GeoGebra

Ciljna grupa: Nastavnici razredne nastave i nastavnici matematike osnovnih i srednjih škola/ posjedovanje elementarnih ICT znanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana - 16 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online Moodle platforme je 4 sedmice - 16 sati.

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
Edmodo - obrazovna društena mreža kao platforma za saradničko učenje
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Upoznavanje sa mogućnostima društveno edukativne platforme za saradničko učenje i komunikaciju i integrisanje programskih opcija u nastavi

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem online Moodle platforme je 2 sedmice (8 sati).

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Autori: Dušanka Vujičić i Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona: 069 659 497

Opšti cilj  programa: profesionalno osnaživanje nastavnika za primjenu novih metoda rada i tehnika komunikacije u online okruženju uz primjenu ICT-a

Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici i stručni saradnici u osnovim i srednjim školama; posjedovanje elementarnih ICT znanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana, onlajn  četiri nedelje (16 sati).  

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO "ZBORNICA CG"

Autori: Dušanka Vujičić, Dijana Milošević, Sava Kovačević
Odgovorna osoba (koordinator): Dušanka Vujičić
E-mail: dudavujicic@gmail.com
Broj telefona: 069 659 497

Opšti cilj  programa: unapređenje komunikacije i interakcije između nastavnika i učenika, a samim tim i nastavnog procesa, pomoću softverske platforme Moodle; implementacija hibridnog učenja u nastavni proces, kao podrška klasičnom obliku nastave.

Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici i stručni saradnici u osnovim i srednjim školama; posjedovanje elementarnih ICT znanja

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): neposredno dva dana, onlajn  četiri nedjelje (16 sati).  

 

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"
NAZIV PROGRAMA: Office 365 resursi za obrazovanje
Autori: Dijana Milošević; Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević
E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me
Broj telefona: 069345651

Opšti cilj  programa: Upoznati i obučiti nastavnike za  korišćenje usluga Office 365 paketa: e – pošta, online zajednice, skladištenje i međusobno dijeljenje dokumenata, zajednički rad i stvaranje interaktivnih materijala za nastavu

Ciljna grupa: Nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):
Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 1 dan - 8 sati
Trajanje seminara organizovanog putem Moodle online platforme je 2 sedmice (8 sati).

Konferencijksa soba

Obavezna dokumentacija učesnika seminara 

Projekat “3D učionica" koji se realizije u OŠ "Oktoih" je podržan na konkursu "Za svako dobro” Telekoma. Projekat je pružio priliku da OŠ Oktoih u saradnji NVO Munja i Open Box Studio krene ka cilju edukacije mladih uz nove tehnologije.


Od februara do juna 2019. godine smo realizovali 20 radionica na kojima se grupa učenika Osnovne škole Oktoih sticala vještine u modelovanju i 3D štampi, kroz igru Kideville. 

Princip 3D ucionice se temelji na razvoju 3 elementa i to: znanja, vjestina i vrijednosti. Ovakvim principom se postiže integracija nastavnih sadržaja iz najmanje 3 nastavna predmeta koje postaje funkcionalno. Ovakav pristup po prvi put u ucionicu uvodi 3D štampu, modelovanje i strateško planiranje. 

Koordinator projekta je nastavnik Sava Kovačević koji će nastaviti da razvija i širi ovu ideju. Ističe da  su "Nove tehnologije sredstvo da učenici razvijaju vještine za 21. vijek. Kroz aktivnosti učenici su imali mogućnost da integrišu znanja iz svih nastavnih predmeta, a da pri tome promisljaju o zajednici u kojoj žive i rješavaju probleme sa kojim se susreću. Tina Kuzman i Miloš iz Open Box Studio su nesebično dijelili svoja zannja u o 3D modelovanju na kompjuterskim programima i zajednički dijelili iskustva u ovoj oblasti.

Igra Kideville nam je stigla iz Londona i namijenjena je mladima koji će kroz timski rad, strategiju, modelovanje na komjuterskim programima, dizajniranje i učenje engleskog jezika napraviti jedan savremeni grad. Zadatak svakog učesnika je da osmisli kako bi to izgledao objekat koji grad treba da ima, i od svog crteža dodje do trodimenzionalne figure koju će koristiti za igru. Model igre za učenje novih tehnologija je upravo ono što želimo da podstičemo jer igrajući se, učestvujemo svi jednako i učimo kako da na kreativan način razmišljamo o načinu poboljšavanja budućnosti koju će graditi naše nove generacije.